کدام کسب و کارها در عصر دیجیتال زنده میمانند

 عنوان مقاله :

کدام کسب و کارها درعصر دیجیتال زنده میمانند؟

نویسنده :

دکترفرزاد مقدم
ویراستار :

زهرا رنگچیان


 


 

کدام کسب و کارها در عصر دیجیتال زنده میمانند؟

 

دیجیتال مارکتینگ|بازاریابی آنلاین|دیمارک|بازاریابی دیجیتال

کلمات کلیدی : دیجیتال مارکتینگ ، عصر دیجیتال ، جریان افقی ، 4C  ، 4F  ، 4P ،  بازاریابی آنلاین ، قیمت گذاری پویا ، نوآوری
، روندسازی
سرفصل های نوشتار :
تاریخچه
جریان افقی
دو اتفاقی که در عصر دیجیتال به تغییرات سرعت بخشید
گروه های تاثیرگذار در عصر دیجیتال( YWN)
مفهوم 4C

حرف اول : 

امروزه ما در دنیای جدیدی زندگی می کنیم که در آن ساختار قدرت در کسب و کار دچار تغییرات عمده ای شده و اینترنت باعث بروز اتفاقات جدیدی در ارتباطات و شفافیت در کسب و کارها شده است.
تاریخچه :

تا پیش از دوره دیجیتال ، شرکت ها سعی در ایجاد نوآوری داشتند و ایده ای را از طریق تحقیق و توسعه و یا فعالیت های شخصی اشخاص و یا حتی کارآفرینان پرورش می دادند، سپس ایده را به بازار انتقال داده و بعد از آن فعالیت های بازاریابی و برندینگ آن ها آغاز میشد. اما امروزه این فعالیتهای نوآوری از طریق سیستم های افقی جابه جا می گردد و به آن جریان افقی نوآوری نیز گفته می شود.

جریان افقی :

در جریان های عمودی ، شرکتها یک کمپین تبلیغاتی تهیه کرده و برای بازار و یا مخاطبان خود ارسال می کردند اما جریان های افقی از طریق شبکه های اجتماعی در کار هستند و حامل 4f فکتورهایی ( دوستان ، خانواده ، هواداران ، دنباله روها ) هستند که نشان می دهد عوامل افقی به شدت در تصمیم گیری های ما نقش دارند .

امروزه مشتریان می دانند که نظراتشان در سایت های رتبه بندی جمعی می تواند سرنوشت یک برند را تغییر دهد و یا یک برند را از گردونه رقابت خارج کند . جنبه مثبت این قضیه این است که اتصال بیش تر شده و در نتیجه باعث می شود مشتریان ما اعتماد به نفس بیش تری داشته باشند. در مقابل بسیاری از عوامل و عناصر آمیخته بازاریابی در فضای دیجیتال تاثیر خود را نداشته باشند.
در فضای دیجیتال ، مشتریان بر اساس خرد جمعی تصمیم  می گیرند و به نظرات یکدیگر بها می دهند . در واقع این F فکتورها هستند که باعث می شوند مشتریان برای تصمیمات خرید به نظرات دیگران مراجعه کنند.

دو اتفاقی که در عصر دیجیتال به تغییرات سرعت بخشید :

آ) آسیب دیدن مفهوم 4P از طریق مفهومی به نام هویت برند که در عصر دیجیتال اهمیت بیش تری پیدا کرد. چرا که از طریق گروه های مختلف تاثیرگذار راحت تر انتقال پیدا می کرد.

گروه های تاثیرگذار در عصر دیجیتال ( YWN) :

1 . جوانان(Y) ( مهم ترین بخش تاثیرگذار در حوزه روندسازی یا ایجاد ترند در بازار . جوانان نسبت به اتفاقاتی که در اطرافشان می-افتد خیلی سریع واکنش نشان می دهند )
2. زنان(W) ( یکی از گروه های بزرگ و روبه افزایش زنان هستند. زنان در فضای دیجیتال جست وجو می کنند ، پیرامون برندها صحبت می کنند، نظرات دوستان و افراد خانواده را می پرسند و در نهایت این اطلاعات را به اشتراک می گذارند.

( تنها برندها و محصولاتی امکان ورود به یک خانواده را پیدا می کنند که بتوانند ار تایید خانم ها عبور کنند )

3. شهروندان اینترنتی(N) ( این گروه معمولاً 3 نقش عمده را در فضای دیجیتال ایفا می کنند: 1. جمع آوری اطلاعات 2. ذخیره اطلاعات 3. خالقان محتوی آنلاین

ب) آسیب دیدن مفهوم 4P از طریق فراهم شدن شرایطی در اقتصاد دیجیتال تا 4P به شکل 4C درآید و این کار از طریق عامل اشتراک گذاری میسر است که باعث شده تا آمیخته بازاریابی به شکل جدی آسیب ببیند.
عامل اشتراک گذاری : توانایی به اشتراک گذاردن اطلاعات

 دیجیتال مارکتینگ|بازاریابی آنلاین|دیمارک|4p|4c

مفهوم 4C : 

در 4C محصول جای خود را به هم آفرینی ( مشتریان می توانند با مشارکت در مراحل ایده یابی در تولید محصول تاثیر گذار باشند)
قیمت گذاری جای خود را به قیمت گذاری پویا ( قیمت های منعطف بر اساس تقاضای بازار و استفاده از ظرفیت ها تعیین گردد)
کانال توزیع ( نزدیک ترین مشتری که در آن شبکه وجود دارد می تواد خودش نقش کانال توزیع را برای مشتریان دیگر ایفا کند)
ترفیع فروش ( مشتریان می توانند با سایر مشتریان گفت وگو و پیام رسانی کنند)
تغییر پیدا کرده است.

حرف آخر :
بیشتر اصول و مفاهیم بازاریابی در عصر دیجیتال دچار تغییر شده اند ، 4P و بخش بندی ها تغییر کرده اند. بخش بندی عمودی دیگر وجود نخواهد داشت و طبق نظریه دیجیتال داروینیسم که تئوری داروین را را در فضای دیجیتال مطرح می کند، کسب و کارهایی که نتوانند خودشان را با شرایط کنونی و فضای دیجیتال وفق دهند از میان خواهند رفت . و تنها سازمان هایی که بتوانند از طریق جمع آوری اطلاعات و دیدن تغییرات بازار و مخاطب ، خودشان را تغییر دهند می توانند این امید را داشته باشند که گونه شان ادامه خواهد یافت.

پیام کاربران


هنوز هیچ پیامی ثبت نشده است .

ارسال پیام


 

   

 

 کد بالا را در کادر وارد نمایید :