استراتژی های برتری در دنیای دیجیتال

دکتر یاسر نثاری|یاسر نثاری|دیجیتال برندینگ|برند|دیجیتال مارکتینگ|سمینار|ماهان سمینار|همایش

عنوان مقاله :

دیجیتال برندینگ

نویسنده :

جناب آقای یاسر نثاری
ویراستار :

زهرا رنگچیان 

 

بیشتر بخوانید


دکتر امیر خطیبی|امیر خطیبی|استراتژی|تفکر استراتژی|عصر دیجیتال|دیجیتال مارکتینگ|ماهان سمینار

عنوان مقاله :

نقش تفکر استراتژیک و استراتژی در عصر دیجیتال

نویسنده :

جناب آقای امیر خطیبی
ویراستار :

زهرا رنگچیان 

 

بیشتر بخوانید


دکتر فرزاد مقدم|فرزاد مقدم|کسب و کار|عصر دیجیتال|ماهان سمینار|دیجیتال مارکتینگ|همایش

عنوان مقاله :

کدام کسب و کارها در عصر دیجیتال زنده میمانند؟

نویسنده :

جناب آقای فرزاد مقدم
ویراستار :

زهرا رنگچیان
 

بیشتر بخوانید


پیام کاربران


هنوز هیچ پیامی ثبت نشده است .

ارسال پیام